konferencja 2018-01-04T14:35:50+01:00

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest upowszechnienie najnowszych wyników badań, wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa na temat problemów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

ZAKRES TEMATYCZNY

 –  Współczesne trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

– Strategie przedsiębiorstw

– Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw

– Współpraca przedsiębiorstw – relacje i sieci

– Marketing 3.0 – znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

– Megatrendy XXI w. i ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem

– Małe i średnie przedsiębiorstwa – uwarunkowania i specyfika zarządzania

– Współczesna przedsiębiorczość i jej wymiary

23-24 LISTOPADA 2017 ROKU | WNEiZ UMK

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Konferencja pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania

Polskiej Akademii Nauk

KALENDARIUM

 • 31.05.2017 – nadsyłanie kart zgłoszenia drogą elektroniczną
 • 30.06.2017 – nadsyłanie artykułu drogą elektroniczną
 • 30.06.2017 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
 • 23-24.11.2017 – konferencja

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UMK dr hab. Maciej Zastempowski – Przewodniczący
Prof. UMK dr hab. Agata Sudolska – Wiceprzewodnicząca
Dr Dorota Grego-Planer – Sekretarz                                                                                                                        tel. + 48 56 611-48-90, +48 509-448-687, dgp@econ.umk.pl
Dr Katarzyna Liczmańska
Mgr Agnieszka Drews
Mgr Aldona Lipka
Mgr Lidia Krzywdzińska

OPŁATY

Opłata konferencyjna wynosi 1200 zł i zawiera:

– uczestnictwo w obradach,
– materiały konferencyjne,
– wyżywienie w trakcie konferencji,
– zakwaterowanie (1 nocleg) – hotel Filmar****,
– oraz imprezy towarzyszące.

Opłata za publikację (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)
bez uczestnictwa w konferencji wynosi 700,00 zł.
Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 100 zł.

KONTO

Wpłaty należy dokonywać do 30.06.2017 na rachunek bankowy:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Kopernika 21, 87-100 Toruń
NIP 9561228113  REGON 870019098

Bank Millenium
10 1160 2202 0000 0001 0484 8894
z dopiskiem: WP, imię i nazwisko uczestnika konferencji

PATRONAT

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania
Polska Akademii Nauk

HONOROWI PRZEWODNICZĄCY

 • Prof. dr hab. Stanisław Sudoł, dr h.c.,
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, dr h.c.

 

RADA NAUKOWA

 • Prof. UMK dr hab. Maciej Zastempowski – Przewodniczący, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Szymon Cyfert – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Beata Glinka – Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UE dr hab. Grzegorz Bełz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. PŁ dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Politechnika Łódzka
 • Prof. PŚ dr hab. Seweryn Spałek – Politechnika Śląska
 • Prof. UMK dr hab. Agata Sudolska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. PG dr hab. Julita Wasilczuk – Politechnika Gdańska
 • Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. UE dr hab. Janusz M. Lichtarski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – Szkoła Główna Handlowa
 • Dr hab. Artur J. Kożuch – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Dr hab. Waldemar Glabiszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

PUBLIKACJE

Artykuły, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w następujących kwartalnikach:
Organizacja i Kierowanie (14 pkt.) – 3 najlepsze artykuły wskazane przez Radę Naukową i recenzentów;
Journal of Positive Management (10 pkt. – teksty tylko w języku angielskim);
Management Forum (9 pkt.);
Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarządzanie (5 pkt.)

Zakwalifikowanie publikacji będzie uzależnione od decyzji recenzentów.

Artykuły (w języku polskim lub angielskim) powinny być zredagowane zgodnie z wymogami edytorskimi dostępnymi na Akademickiej Platformie Czasopism – AUNC – Zarządzanie http://apcz.pl/czasopisma//index.php/AUNC_ZARZ/about/submissions#authorGuidelines

Kontakt w sprawie publikacji:
Dr Katarzyna Liczmańska tel. +48 56-611-4636, +48 504 034 912 email: kliczmanska@econ.umk.pl
Mgr Agnieszka Drews email: adrews@doktorant.umk.pl

Termin: 23-24.11.2017

FORMULARZ REJESTRACJI


z referatembez referatu


taknie