III KOPERNIKAŃSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 2018-01-04T14:35:53+01:00

Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego z ośrodków naukowych z całej Polski, z zakresu szeroko rozumianego zarządzania.

ZAKRES TEMATYCZNY

– koncepcje, metody i techniki zarządzania
– zarządzanie strategiczne
– zarządzanie przedsiębiorstwem
– zarządzanie zasobami ludzkimi
– zarządzanie marketingowe
– zarządzanie finansami i rachunkowością
– zarządzanie zmianami
– zarządzanie innowacjami
– zarządzanie wiedzą
– zarządzanie produkcją

– zarządzanie logistyczne
– zarządzanie jakością
– zarządzanie procesami
– zarządzanie ryzykiem
– zarządzanie projektami
– zarządzanie kryzysowe
– zarządzane bezpieczeństwem
– przewodzenie i kompetencje kadry kierowniczej
– zarządzanie kulturą organizacyjną
– przedsiębiorczość
– nadzór korporacyjny

21 KWIETNIA 2017 ROKU | WNEiZ UMK

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

KALENDARIUM

28.02.2017 – termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego

Formularz do pobrania (https://drive.google.com/open?id=0B57O4-ovNdDndnZpUGJrNnFBaFk) prosimy przesłać na adres ksmn2017@wp.pl

06.03.2017 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
20.03.2017 – termin nadsyłania artykułu za pośrednictwem platformy internetowej http://apcz.pl/czasopisma//index.php/AUNC_ZARZ


21.04.2017 – III Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Agnieszka Drews – Przewodnicząca
(telefon: 509-469-735 | email: adrews@doktorant.umk.pl)
mgr Aldona Lipka
mgr Lidia Krzywdzińska
mgr Marta Skarba

OPŁATY

a) czynny udział (materiały konferencyjne, certyfikat, wyżywienie) + publikacja: 250zł
b) bierny udział (publikacja bez udziału w sympozjum): 200zł
c)wyłącznie udział w sympozjum bez publikacji: 100zł

Wpłat należy dokonywać na podany rachunek bankowy:

Instytut Badań Gospodarczych

Kopernika 21

87-100 Toruń

NIP 9562302768

Alior Bank S.A.
29 2490 0005 0000 4500 6127 6308

z dopiskiem: KSMN III, imię i nazwisko uczestnika

RADA NAUKOWA

prof. UMK, dr hab. Maciej Zastempowski (Przewodniczący), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. UE, dr hab. Grzegorz Bełz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski
prof. UJK, dr hab. Jarosław Karpacz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. UR, dr hab. Artur Jacek Kożuch, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
prof. PŚ, dr hab. Seweryn Spałek, Politechnika Śląska w Gliwicach
prof. UMK, dr hab. Agata Sudolska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. PG, dr hab. Julita Wasilczuk, Politechnika Gdańska
prof. PŁ, dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Politechnika Łódzka
dr Adam Balcerzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Waldemar Glabiszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Dorota Grego-Planer, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Krzysztof Krukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Katarzyna Liczmańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Marian Oliński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr Janusz Sasak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Andrzej Sztando, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

PUBLIKACJE

Podsumowaniem Sympozjum będzie wydanie kolejnych numerów czasopisma naukowego AUNC Zarządzanie (5 pkt według MNiSW) zawierającego nadesłane referaty, które spełnią wymogi formalne oraz otrzymają dwie pozytywne recenzje.

Artykuły (w języku polskim lub angielskim) powinny być zredagowane zgodnie z wymogami edytorskimi dostępnymi na Akademickiej Platformie Czasopism – AUNC – Zarządzanie http://apcz.pl/czasopisma//index.php/AUNC_ZARZ/about/submissions#authorGuidelines

FORMULARZ REJESTRACJI