Publikacje 2018-01-04T14:35:59+01:00

PUBLIKACJE


UWARUNKOWANIA BUDOWANIA RELACJI PROINNOWACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE


UWARUNKOWANIA BUDOWANIA RELACJI PROINNOWACYJNYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE„Praca poświęcona jest bardzo ważnemu i aktualnemu problemowi relacji proinnowacyjnych między przedsiębiorstwami. Problematyka ta mieści się w dynamicznie rozwijającym się nurcie rozważań teoretycznych i badań empirycznych dotyczących wszelkich form współpracy miedzy przedsiębiorstwami, również takimi, które są w stosunku do siebie konkurentami.” – fragment recenzji dr hab. B. Godziszewskiego, prof. WSB.

Autor: Agata Sudolska
Wydawnicto:
Wydawnictwo Naukowe UMK
Rok wydania: 2011
Dostępność: www.kopernikanska.pl

ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI
ZARZĄDZANIIE XXXVIII


AUNC – ZARZĄDZANIE to rocznik wydawany przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, którego redakcją zajmują się pracownicy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem. Prezentuje on aktualną problematykę mieszczącą się w ramach nauk o zarządzaniu. Zgodnie z punktacją MNiSzW publikacje w AUNC-Zarządzania otrzymują 5 pkt. Zapraszamy na stronę www.aunc.zarzadzanie.umk.pl lub Akademicką Platformę Czasopism.

Redaktor naczelny: Maciej Zastempowski
Wydawnicto:
Wydawnictwo Naukowe UMK,
Rok wydania: 2011
Dostępność: www.wydawnictwoumk.pl

NIEMATERIALNE WARTOŚCI ŹRÓDŁEM UKRYTEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ TAJEMNICZYCH MISTRZÓW POLSKIEJ GOSPODARKI


f792fe7f8783dddea2e2dc7cd13e1a4c_„Obserwacja procesów zachodzących w ramach współczesnej globalnej gospodarki pozwala stwierdzić, iż oprócz silnej roli odgrywanej w przez wielkie korporacje transnarodowe, istotne znaczenie ma również nie szukająca rozgłosu w mediach, pozostająca w cieniu grupa przedsiębiorstw określana, zgodnie z terminologią wprowadzoną przez H. Simona, jako tajemniczy mistrzowie. Należą tu przedsiębiorstwa, które w pewien sposób, wymykają się prowadzonym badaniom i wszelkiego rodzaju analizom. Są to podmioty, które najczęściej zaliczane są do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ich cechą charakterystyczną, oprócz pozostawania nieznanymi, co często stanowi ich własny wybór bycia anonimowym, jest zajmowanie dominującej bądź wiodącej pozycji na rynkach globalnych.” – fragment recenzji dr hab. B. Godziszewskiego, prof. WSB.

Autorzy: Dorota Grego-Planer, Wojciech Popławski, Maciej Zastempowski
Wydawnicto:
Wydawnictwo Naukowe UMK,
Rok wydania: 2011
Dostępność: www.wydawnictwoumk.pl
www.kopernikanska.pl

UWARUNKOWANIA BUDOWY POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO POLSKICH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW


ea5a072028b5b5aa2dc7d76ed090a7cc_„Problematyka innowacyjności MSP w polskiej literaturze ekonomicznej jest od 1990 roku przedmiotem licznych publikacji. Wiele opracowań dotyczy aktywności innowacyjnej i jej determinant, strategii i zarządzania innowacjami, polityki innowacyjnej oraz aktywności innowacyjnej badanej z perspektywy regionu. Natomiast niewiele jest publikacji z zakresu badań potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw. W tym sensie praca dr M. Zastempowskiego dotycząca uwarunkowań budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw wypełnia lukę w problematyce badań. Autor wykorzystując bogaty materiał empiryczny uszeregował ważność poszczególnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw. Ocena tych czynników w opinii przedsiębiorców była podstawą do przedstawienia opisowego i postulowanego modelu kształtowania potencjału innowacyjnego MŚP w Polsce” – fragment recenzji dr hab. inż. H. Mizgajskiej, prof. UEP

Autor: Maciej Zastempowski
Wydawnicto:
Wydawnictwo Naukowe UMK,
Rok wydania: 2010
Dostępność: www.wydawnictwoumk.pl
www.kopernikanska.pl