O KATEDRZE 2019-03-06T15:18:31+01:00

O KATEDRZE


Katedra powstała z powołanego w 1968 roku Zakładu Ekonomiki Przemysłu i Przedsiębiorstw Przemysłowych, którego organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł. Od roku 1999 do września 2013 Katedrą kierował dr hab. Mirosław Haffer, prof. UMK.
Od pażdziernika 2013 roku kierownikiem katedry jest Prof. UMK dr hab. Maciej Zastempowski.
W Katedrze zatrudnionych jest pięć osób, w tym: dwóch profesorów nadzwyczajnych posiadających tytuł doktora habilitowanego i trzech adiunktów (z tytułem doktora).
Główne kierunki badań naukowych realizowanych w Katerdze Zarządzania Przedsiębiorstwem dotyczą:
  • współczesnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwami,
  • uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości,
  • zarządzania innowacyjnością i konkurencyjnścią przedsiębiorstw w warunkach globalizacji,
  • specyfiki zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami,
  • współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia sektorowego i instytucjonalnego,
  • zarządzania strategicznego współczesnymi organizacjami.
W ostatnich latach Katedra realizowała zespołowo kilka projektów KBN, MNiSW, NCN. Wyniki tych badań prezentowano w licznych monografiach, rozprawach habilitacyjncyh i doktorskich, a także w wielu artykułach publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych oraz referatach prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Katedra jest uznanym ośrodkiem badań naukowych na innowacyjności i konkurencyjnością przedsiębiorstw.