Dr Dorota Grego-Planer 2018-01-04T14:35:55+01:00

DR DOROTA GREGO-PLANER


DOROTA GREGO-PLANER

WYKSZTAŁCENIE


 • 2003-2008 Studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalność: inwestycje i nieruchomości, tytuł magistra
 • 2012-2014 przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończony uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

SZKOLENIA


 • 04.2007 – Szkolenie pt. „Zaawansowane technologie sieciowe i multimedialne” organizowane przez Toruńską Agencję Rozwoju RegionalnegO
 • 07.2007 – Szkolenie pt. „Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy – wyposażenie pracowników w wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz finansami” organizowane przez WYG International Sp. z o.o.

PUBLIKACJE


 • D. Grego-Planer, M. Zastempowski, Uwarunkowania budowy potencjału konkurencyjnego i innowacyjnego w świetle współczesnej teorii, [w:] W. Popławski (red.), Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 9 -36
 • D. Grego-Planer, Charakterystyka tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, [w:] W. Popławski (red.), Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 37-56
 • D. Grego-Planer, Ocena składników potencjału konkurencyjnego tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, [w:] W. Popławski (red.), Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 57-81
 • D. Grego-Planer, Uwarunkowania zewnętrzne i ich wpływ na budowanie potencjału konkurencyjnego tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, [w:] W. Popławski (red.),Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 81-94

UCZESTNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH


 • 2009-2011 członek zespołu badawczego realizującego projekt MNiSzW nr N N115 008237 pt.”Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki”, UMK

INNE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE


 • 2006-2007 specjalista ds. monitorowania szkoleń „Fundusze dotacyjne bez tajemnic” oraz „Partnerstwo publiczno-prywatne” Faber Consulting w Toruniu
 • 2007-2008 konsultant ds. finansów przedsiębiorstw Faber Consulting w Toruniu
 • 2008-2009 doradca finansowy ds. kredytów i inwestycji Finamo S.A.

PROWADZONE PRZEDMIOTY


 • Formy wspierania MSP – ćwiczenia
 • Potencjał innowacyjny MSP – ćwiczenia
 • Sektor MSP we współczesnej gospodarce – ćwiczenia
 • Zarządzanie innowacjami i transferem technologii – ćwiczenia