Prof UMK, dr hab. Maciej Zastempowski 2018-01-04T14:35:57+01:00

PROF UMK, DR HAB. MACIEJ ZASTEMPOWSKI


PROF. UMK DR HAB. MACIEJ ZASTEMPOWSKI

WYKSZTAŁCENIE


 • 2010 – 2011 – przewód habilitacyjny na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończony uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu
 • 2000 – 2004 – przewód doktorski na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończony uzyskaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu
 • 1998 – 1999 – studia Podyplomowe Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 1996 – 1998 – studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Specjalność – Organizacja i kierowanie, tytuł magistra
 • 1993 – 1996 – studia dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Specjalność – Zarządzanie przedsiębiorstwm Przemysłowym, tytuł licencjata

PUBLIKACJE


 • M. Zastempowski, Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A(159), 2014, s. 303-311.
 • M. Zastempowski, Innowacyjność i jej wpływ na konkurencyjność tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 1 czerwiec 2014, t.24, s. 233-240.
 • M. Zastempowski, Instrumenty marketingowe stosowane przez kujawsko-pomorskie przedsiębiorstwa i ich konkurentów w dobie kryzysu XXI wieku, „Marketing i Rynek”, nr 8/ 2014, s. 779-783.
 • M. Zastempowski, Strategiczna karta wyników i możliwości jej zastosowania w jednostkach samorządu terytorialnego, „Ekonomia i Zarządzanie”, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Włocławek 2014, tom VII s. 7-26.
 • M. Zastempowski, The innovative potential of Polish enterprises, “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie XLI (1)”, Nauki Humanistyczno-Społeczne zeszyt 415, nr 1, 2014, s. 27-37.
 • M.Oliński, K. Krukowski, M. Zastempowski, Zmiana gospodarcza. Zarządzanie i postrzeganie z perspektywy lokalnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu, Olsztyn 2014.
 • M. Zastempowski, Kluczowe źródła innowacyjności tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, „Handel Wewnętrzny” nr 5/2014, s. 320-332.
 • M. Zastempowski (red.), Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie XLI (1), Nauki Humanistyczno-Społeczne zeszyt 415, Vol. 41, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
 • M. Zastempowski, Instrumenty konkurowania stosowane przez tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, [w:] J. Adamczyk, H. Hall (red.), Zarządzanie – teoria, praktyka i perspektywy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 345-354.
 • K. Krukowski, M. Zastempowski, Wykorzystanie metody Project Cycle Management w administracji samorządowej, [w:] R. Brol, A. Sztando (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 243, Wrocław 2012, s. 315-322.
 • K. Krukowski, M. Zastempowski, Instrumenty finansowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego w świetle badań empirycznych, [w:] E. Sobczak, A. Raszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 244, Wrocław 2012, s. 201-210.
 • M. Zastempowski, Działania kujawsko-pomorskich małych przedsiębiorstw w dobie kryzysu, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konkurencyjność i wizerunek podmiotów rynkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 710, Problemy Zar