Magisterskie 2018-01-04T14:35:58+01:00

SEMINARIA MAGISTERSKIE


Seminaria magisterskie prowadzone są dla studentów I i II roku studiów II stopnia. Seminaria prowadzą prof. UMK dr hab. M. Zastempowski, prof, UMK dr hab. A. Sudolska, dr K. Liczmańska i  dr W. Glabiszewski.

Serdecznie zapraszamy!