SPECJALNOŚĆ KATEDRY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE MSP 2018-01-04T14:35:54+01:00
 • dla osób przedsiębiorczych,

 • sprawnych organizacyjnie,

 • lubiących praktykę,

 • żądnych sukcesu finansowego, odpowiedniej pozycji społecznej,

 • nie bojących się ryzyka w podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Po ukończeniu specjalności Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem student między innymi:

 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz planowania nowych przedsięwzięć,
 • zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu procesy dotyczące kooperacji międzyorganizacyjnej, a zwłaszcza strategicznych form współpracy przedsiębiorstw sektora MSP,
 • potrafi kreować nowe przedsięwzięcia biznesowe, dotyczące ekspansji krajowej i międzynarodowej przedsiębiorstw sektora MSP oraz kreowania marki globalnej, trafnie określając ich cel, ryzyko i przebieg procesów realizacyjnych,
 • posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach zespołowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów w sferze działań marketingowych, prorozwojowych oraz komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstw sektora MSP, także w roli ich lidera (kierownika)

Studenci specjalności Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP są przygotowywani m.in. do:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sferze zarówno produkcyjnej, jak i usługowej,
 • realizacji funkcji menedżera zarządzającego małym, średnim, a także dużym przedsiębiorstwem (specjalista ds. zarządzania marką, specjalista ds. wdrażania projektów unijnych, specjalista ds. rozwoju firmy, product manager, specjalista ds. innowacyjności przedsiębiorstw).
 • objęcia stanowiska kierowniczego różnego szczebla zarządzania i w różnych obszarach aktywności każdego przedsiębiorstwa, również dużego i międzynarodowego.

Twoja wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania spełnią również oczekiwania korporacji międzynarodowych!!!

Prowadzona przez nas specjalność znalała się w 2013 roku na 96 miejscu na 1000 szkół biznesu na świcie, według rankingu Eduniversal Ranking.

W ramach naszej specjalności realizowane są następujące przedmioty:

 STUDIA STACJONARNE


 1. Sektor MSP we współczesnej gospodarce – wykład 30h i ćwiczenia 15h (egzamin)
 2. Formy wspierania MSP – wykład 15h i ćwiczenia 30h (zaliczenie)
 3. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem – wykład 30h i ćwiczenia 15h (egzamin)
 4. Komunikacja i negocjacje w zarządzaniu – wykład 30h i ćwiczenia 30h (zaliczenie)
 5. Intraprzedsiębiorczość – wykład 30h (zaliczenie)
 6. Kreowanie wizerunku menedżera – wykład 15h (egzamin)
 7. Strategie innowacyjne MSP – wykład 30h i ćwiczenia 15h (egzamin)
 8. Strategiczne współdziałanie MSP – wykład 15h (egzamin)
 9. Planowanie nowych przedsięwzięć – wykład 30h i ćwiczenia 30h (zaliczenie)
 10. Zarządzanie marką – wykład 15h i ćwiczenia 15h (zaliczenie)
 11. Przedsiębiorczość międzynarodowa -wykład 15h (egzamin)

STUDIA NIESTACJONARNE


 1. Sektor MSP we współczesnej gospodarce – wykład 18h i ćwiczenia 9h (egzamin)
 2. Formy wspierania MSP – wykład 9h i ćwiczenia 18h (zaliczenie)
 3. Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem – wykład 18h i ćwiczenia 9h (egzamin)
 4. Komunikacja i negocjacje w zarządzaniu – wykład 18h i ćwiczenia 18h (zaliczenie)
 5. Intraprzedsiębiorczość – wykład 18h (zaliczenie)
 6. Kreowanie wizerunku menedżera – wykład 9h (egzamin)
 7. Strategie innowacyjne MSP – wykład 18h i ćwiczenia 9h (egzamin)
 8. Strategiczne współdziałanie MSP – wykład 9h (egzamin)
 9. Planowanie nowych przedsięwzięć – wykład 18h i ćwiczenia 18h (zaliczenie)
 10. Zarządzanie marką – wykład 9h i ćwiczenia 9h (zaliczenie)
 11. Przedsiębiorczość międzynarodowa -wykład 9h (egzamin)

Masz pytania związane z naszą specjalizacją? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości