IV KOPERNIKAŃSKIE SYMPOZJUM MŁODYCH NAUKOWCÓW 2019-03-13T15:30:38+01:00

Sympozjum ma na celu wymianę doświadczeń, poglądów oraz wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego z ośrodków naukowych z całej Polski, z zakresu szeroko rozumianego zarządzania.

ZAKRES TEMATYCZNY

• koncepcje, metody i techniki zarządzania
• zarządzanie przedsiębiorstwem
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• zarządzanie finansami i rachunkowością
• zarządzanie innowacjami
• zarządzanie logistyczne
• zarządzanie procesami
• zarządzanie projektami
• zarządzanie logistyczne
• zarządzanie kulturą organizacyjną
• przedsiębiorczość

• zarządzanie logistyczne
• zarządzanie strategiczne
• zarządzanie marketingowe
• zarządzanie zmianami
• zarządzanie wiedzą
• zarządzanie produkcją
• zarządzanie jakością
• zarządzanie ryzykiem
• zarządzanie kryzysowe
• zarządzanie bezpieczeństwem
• nadzór korporacyjny

7 CZERWCA 2019 ROKU | WNEiZ UMK

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

KALENDARIUM


30.04.2019 – termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego
Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres ksmn.torun@gmail.com lub zarejestruj się on-line.

10.05.2019 – termin nadsyłania artykułu
Dane do przelewu zostaną przesłane po otrzymaniu zgłoszenia
Przygotowane artykuły prosimy przesłać na adres ksmn.torun@gmail.com

15.05.2019 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej
Dane do przelewu zostaną przesłane po otrzymaniu zgłoszenia

07.06.2019 – V Kopernikańskie Sympozjum Młodych Naukowców

KOMITET ORGANIZACYJNY


mgr Agnieszka Kuś – Przewodnicząca
(kontakt: 509-469-735; email: adk@umk.pl)
dr Dorota Grego-Planer
(kontakt: 698-469-274; email: dgp@umk.pl)

WARIANTY OPŁAT


a) udział + wystąpienie + publikacja: 300zł
b) udział + publikacja (bez wystąpienia): 300zł
c) udział + wystąpienie (bez publikacji): 150zł
d) wyłącznie udział + (bez wystąpienia i publikacji): 150zł
e) wyłącznie publikacja (bez udziału i wystąpienia): 250zł

Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów związanych z noclegiem.

Każdy uczestnik Sympozjum otrzyma certyfikat potwierdzający jego udział w konferencji oraz charakter uczestnictwa.

RADA NAUKOWA


prof. UMK, dr hab. Maciej Zastempowski – Przewodniczący Rady
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. Szymon Cyfert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
prof. dr hab. Wojciech Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
prof. dr hab. Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
prof. UE, dr hab. Grzegorz Bełz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. UMK, dr hab. Aldona Glińska-Neweś (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. UJK, dr hab. Jarosław Karpacz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. AWL, dr hab. Artur Jacek Kożuch (Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu)
prof. PŚ, dr hab. Seweryn Spałek (Politechnika Śląska)
prof. UMK, dr hab. Agata Sudolska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. PG, dr hab. Julita Wasilczuk (Politechnika Gdańska)
prof. PŁ, dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska (Politechnika Łódzka)
dr hab. Waldemar Glabiszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Krzysztof Krukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Dorota Grego-Planer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr Marian Oliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr Katarzyna Peter-Bombik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Janusz Sasak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Andrzej Sztando (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

PUBLIKACJE


Teksty, które spełnią wymogi formalne oraz otrzymają dwie pozytywne recenzje zostaną opublikowane w postaci:

  • artykułu w czasopiśmie naukowym AUNC Zarządzanie
    (teksty w j. angielskim)
  • rozdziału w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
    (teksty w j. polskim)

Decyzja o zakwalifikowaniu przygotowanego artykułu do jednego z ww. czasopism będzie podejmowana przez Radę Naukową Sympozjum.

Artykuły (w języku polskim lub angielskim) powinny być zredagowane zgodnie z wymogami edytorskimi dostępnymi na Akademickiej Platformie Czasopism – AUNC – Zarządzanie (kliknij link)

PATRONAT

Polska Akademia NaukINSTYTUT BADAŃ GOSPODARCZYCHTOWARZYSTWO NAUKOWE WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIAPOLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNEKUJAWY POMORZEKOPERNIK